cảm nhận học viên iyolo english

Cảm nhận học viên: Thái Quang Điệp

Ghét cái chỗ này chỉ vì không làm đúng như giới thiệu…
Đến đây chỉ mong nói tiếng Anh tốt, ra về thì… vừa có tiếng Anh, vừa có kỹ
năng, tự tin hơn, có động lực trong cuộc sống, biết sắp xếp thời gian. Gì nữa
nhỉ, bắt học cả NLP mà trước giờ không hề biết đó là gì…
Còn gì "bị bắt" học tại đây nữa nhỉ… nghĩ thêm đã.

Leave a Comment: