IYOLO ENGLISH

098.799.4561 0936292319

Phân biệt cách dùng say, tell, talk và speak

15/Sep/2020 Lượt xem:1364

Phân biệt cách dùng say, tell, talk và speak

1.SAY:  là động từ mang nghĩa “nói ra” hoặc “nói rằng”, chú trọng nội dung được nói ra.

Ví dụ:

– She said (that) she had a flu.

– You’ve said “I love you” in Korean. Could you say that again?

Ở cả 2 ví dụ trên, ta thấy rằng sau “say” là đại từ “that” nhằm mục đích nhắc lại cụm danh từ ở phía trước, hoặc là một mệnh đề

2.TELL:  là động từ mang nghĩa “kể, nói với ai điều gì đó (tell somebody something), bảo ai làm gì (tell somebody to do something) , cho ai biết điều gì (tell somebody about something)”

Ví dụ:

– My grandmother is telling me a fairy story.(Bà tôi đang kể cho tôi nghe một câu chuyện cổ tích)
+ Please tell me the truth.(Làm ơn cho tôi nghe sự thật)
+ Tell him to clean the floor as soon as possible.(Bảo cậu ta lau nhà càng sớm càng tốt)

3.SPEAK: Đối với động từ này, khi chúng ta dùng nó là khi chúng ta nhấn mạnh đến việc “phát ra tiếng, phát ra lời” mang nghĩa “nói chuyện với ai (speak to somebody), phát biểu, nói ra lời”. “speak” thông thường theo sau nó không có tân ngữ. Nếu có thì đó là danh từ chỉ thứ tiếng.

Ví dụ:

– She is muted. She can’t speak. / (Cô ấy không nói (ra lời) được vì cô ấy bị câm)

– She’s going to speak in public about her new MV. / (Cô ấy sắp phát biểu trước công

chúng về MV mới của cô ấy)

4.TALK: Và cuối cùng, “talk” thì sao? “talk” cũng mang nghĩa là “nói chuyện với ai”, “trao đổi với ai về chuyện gì” nhưng khác “speak” ở chỗ nó nhấn mạnh đến động tác “nói” hơn.

Ví dụ:

– They are talking about you. / (Họ đang nói về bạn đấy) (chú trọng động tác nói)

– They are Vietnamese American, so sometimes They talk to each other in Vietnamese. / (Họ là Việt kiều Mỹ nên thỉnh thoảng họ chuyện trò với nhau bằng tiếng Việt).