TẦM NHÌN

 

TẦM NHÌN CÔNG TY IYOLO (đến năm 2022)

NĂM 2019

» Giúp được 10.000 Khách hàng tự tin nói tiếng anh (Tăng gấp hơn 10 lần)

» Văn hoá đội nhóm mạnh nhất trong tất cả trung tâm tiếng anh ở Việt Nam

» 50{0c1d943b738057d7b754c42ddd4c835e1aba195b950e42f6b0f0c070ef45fcee} học viên đến từ học viên giới thiệu

» Quy chuẩn hóa quy trình các bộ phận

» Đội nhóm có 90 iYOLOer có cuộc sống hạnh phúc, ý nghĩa, thu nhập cao

NĂM 2022

» Giúp 1 TRIỆU người Việt Nam nói tiếng anh

» Văn hoá công ty đáng mong ước nhất tại Việt Nam

» Dịch vụ khách hàng tốt nhất 95 {0c1d943b738057d7b754c42ddd4c835e1aba195b950e42f6b0f0c070ef45fcee} KH giới thiệu

» Giúp các thành viên iYOLO cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng, ý nghĩa, có giá trị