IYOLO ENGLISH

098.799.4561 0936292319

Cách dùng v-ing trong tiếng anh

18/Sep/2020 Lượt xem:3350

Cách dùng v-ing trong tiếng anh

V-ing là dạng cấu trúc rất thường gặp trong các bài thi. Động từ có rất nhiều loại vậy làm sao để thêm ing cho đúng ngữ pháp tiếng anh. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu 3 quy tắc cơ bản nhé.

Quy tắc thêm ing vào động từ

1. Thấy V(động từ) kết thúc bằng (Y, W, X) => chỉ việc thêm ing.

  • Vd: play => playing, fix => fixing, flow => flowing, blow => blowing, snow => snowing....

2. Thấy có ie => bỏ ie thay bằng ying.

  • Vd: lie => lying,......

3. Thấy V(động từ) kết thúc có một e => bỏ e => thêm ing

  • Vd: make => making, take => taking, provide => providing,...
  • Nếu có hai chữ e giữ lại: - agree => agreeing, flee => fleeing,...

4. Kết thúc bằng 1 nguyên âm (a, o, i, u, e) + 1 phụ âm + âm nhấn(đủ 3 điều kiện)

=> gấp đôi phụ âm cuối và thêm ing.

  • Vd: run => running, sit => sitting, permit => permitting, admit => admitting,...

Một vài trường hợp đặc biệt

AE: tiếng anh người mỹ(có xu hướng rút gọn)

BE: tiếng anh người anh

  • be => being.
  • travel (AE: traveling, BE: travelling).
  • cancel (AE: canceling, BE: cancelling).